Google Pixel 2 XL (Black & White, 128GB)

₹ 34999

Google Pixel 2 XL (Just Black, 64GB)

₹ 37990

Google Pixel 2 (Just Black, 64GB)

₹ 30490

Google Pixel 2 (Clearly White, 64GB)

₹ 32990

Google Pixel XL (Quite Black - 32GB)

₹ 27500

Google Pixel (Quite Black - 32GB)

₹ 24995